Funktionsbeskrivelser for bestyrelsen

Klubbens formand:

- Tegner klubben ud af til

- Behandler/videresender henvendelser fra klubber og medlemmer til forbundet.

- Modtager/behandler post/henvendelser fra kommunen, distriktet, forbundet og øvrige medlemmer.

- Deltager i repræsentantskabsmøder og halvvejsmøder i DRF og Distrikt 11/13

Kasserer:

- Fører klubbens regnskab

- Opkræver kontingent og medlemskab

- Sørger for betalinger i forhold til den daglige drift.

- Kassereren fremlægger regnskabs- og budgetstatus hver 3. måned for den øvrige bestyrelse på bestyrelsesmøde.

- Kassereren foranlediger regnskabets revidering og status samt driftsregnskabet underskrevet af klubbens revisor 14 dage før generalforsamlingen.

- Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

- Sørger for at indberette medlemstal med mere til DRF og kommunen.

Sekretær:

- Sekretæren fører klubbens officielle korrespondance.

- Sørger for dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder.

- Tager referat ved bestyrelsens ordinære møder og sørger for at få dette hængt op i klubben samt få det sendt ud til bestyrelsen og webmaster, som lægger dette på hjemmesiden.

- Post sendt til sekretæren fordeles til relevante udvalg.

- Ansvarlig for korrekt registrering af personer i udvalg.

- Sørger for opdatering af kluboplysninger diverse steder.

Øvrige medlemmer:

- Har hver deres punkter, som de er ansvarlige for – se bestyrelsesliste.

- Deltager i bestyrelsesmøder.

- Udfører administrerende opgaver, som er vedtaget på bestyrelsesmøder.

- Tegner klubben ud af til.

- Arrangerer arbejdsdag

- Sørger for at arrangere reparation/vedligeholdelse af de områder, som klubben er ansvarlig for.

Udvalgsbeskrivelser for diverse udvalg

Stævneudvalg

Udvalget fastlægger tidspunkter for afholdelse af alle stævner i klubben, og sørger for afviklingen og for hjælperne til stævnerne.

Sponsorudvalg

I tæt samarbejde med Venneforeningen samler dette udvalg sponsorater til rideklubben i form af skiltesponsorater, klassesponsorater til stævner, ærespræmier mm. 

Halvpartsudvalg

Den elevskoleansvarlig varetager opgaver vedr. halvpartsrytterne. Det være sig jævnlige møder parterne og deres forældre. Opdatering og vedligeholdelse af halvpartskontrakter. Der er en facebook gruppe til halvparter. 

Elevskoleudvalg

Udvalget har fokus på elevskolens medlemmer og de projekter og arrangementer der vælges at arbejde med. 

Udvalg for ridefysioterapi og specialridning

I samarbejde med klubbens rideinstruktør er der en ansvarlig for bestyrelsen der har kontakte til denne afdeling. 

Vores sponsorer