SIKKERHEDS OG ORDENS REGLER

For at opnå den størst mulige sikkerhed i omgangen med hestene og rytterne imellem, og
for at rideskolen fremtræder pæn, ryddelig og sikker har ride klubben følgende sikkerhedspolitik og ordensregler.


Rygning:
Tobaksrygning og åben ild er strengt forbudt i stald, foderrum, sadelrum, staklade, ridehaller

Stalden:
Rideklubbes foder, halm og wrap må kun gives af personalet
Alle former for ekstra foder, som ejeren selv vil fodre med, skal opbevares i foderrum i lukket beholder af hensyn til rottebekæmpelse
Alle heste skal altid være forsvarligt bundet på staldgangen, og under opsyn
Staldgangen skal være ryddet og der må ikke opbevares foder i stalden
Alt skrald lægges i skraldespande m.m. inden du forlader stedet
Åbn altid døre og låger helt, når du trækker med heste. Dette for at hverken du eller hesten bliver mast eller sidder fast
Gør dig bekendt med hvor opslag om forholdsreglerne ved brand er
Luk altid portene helt efter dig (vinter og blæst)
Luk dit vindue om aftenen, medmindre personalet har givet lov til andet (fra 1 maj til og med september lukker personalet vinduerne til aften)
Når du færdes omkring heste, bør du ikke have høretelefoner i ørerne, du bør altid være kontaktbar
Hæng altid redskaber rengjorte op efter brug
Har din hest haft smed, så skal du sørge for, at smedeaffald fejes op og smides i skralde containeren (søm, hovrester mm. må aldrig fejres ind i boksen eller smides på møddingen)
Fej altid efter dig

Foderrum:
Alle former for ekstra foder, som ejeren selv vil fodre med, skal opbevares i foderrum i lukket beholder af hensyn til rottebekæmpelse
Hver opstalder har, pr. boks man betaler for, ret til to beholdere i foderrummet, så har man eksempelvis to bokse, må man have fire beholdere, som skal kunne lukkes forsvarligt og være tydelig mærket med navn
Disse beholdere skal for så vidt muligt placeres på reolen, og man skal altid selv sørge for at holde orden og feje efter sig. Dette gælder også, hvis man selv blander foder, så skal bordet rengøres efter brug.


Hjerterum/sadelrum:
Spænd altid din hest fast i begge kæder, bind aldrig hesten i bidet
Ryd striglepladsen inden du går til ridning så andre kan bruge pladsen, strigler mm. stilles indtil væggen ind mod sadelrum, og overtøj mm. hænges på knager
Husk at slukke for vandet når du har brugt vaskepladsen så der ikke er tryk på slangen
Hvis trillebør er fyldte, kan de tømmes ved mødding
Sæt altid redskaber rengjorte på plads efter brug
Gå aldrig fra en opsadlet hest, er du nødt til at forlade den, få en anden til at holde øje med den. Du kan altid få hjælp i hjerterummet
Sadel, trense og bid skal være rengjort og hængt reglementeret på plads efter brug (elevskolen)
Fej altid efter dig

Sadelrum:
Godbidder skal opbevares i lukket beholder af hensyn til rottebekæmpelse
Man har som opstalder ret til et skab og en sadelvogn, eller hvad der svarer til ca. 120 cm. bred og 60 cm. dyb. Her gælder samme regler, hvis man betaler for flere bokse, så har man selvfølgelig ret til yderligere plads 
Alt skal opbevares i skab/vogn, således der kan holdes rent og fejes uden gene og skabe skal lukkes, så der er orden og plads til alle 
Det ses gerne, at man holder orden omkring sine egne ting, og i modsat fald, vil tingene blive fjernet 
Her skal alt også mærkes tydeligt med navn
Som part må du have et lille skab ca. 60 cm. bred og 60 cm. dyb

Ridehus og ridebaner: (fælles for alle haller og baner)
Der må ikke undervises af andre end de af klubbens ansatte undervisere, kurser er undtaget, og disse skal aftales med daglig leder eller bestyrelsen. 
Fjern klatter INDEN du forlader ridehal eller ridebane. Der er ikke noget der hedder dine eller mine hestepærer, hjælp hinanden 
Rid altid venstre mod venstre og skridt til og af på hovslaget venstre volte ift. hvad der generer undervisningen/ridningen mindst 
Bevar fokus på/omkring hesten. Stop aldrig på hovslag for at snakke, brug midten eller rid væk fra banen. 
Brug af telefon bør begrænses, da det tager din opmærksomhed. Undgå håndholdt telefon 
Tag hensyn til dem der modtager undervisning. Orienter dig om hvad de skal så du ikke er i vejen
Det er kun tilladt at springe uden for springundervisning hvis der er en ansvarlig over 18 år på jorden. Vi henstiller til, at der ikke sættes en bane op og at der ikke rides faste afstande og serier uden for undervisningen. (max 3 spring og max 50 cm. for pony om max 80 cm. for hest) Opsætning af materiale skal foregå umiddelbart før brug og fjernes umiddelbart efter brug. Der må altid rides over bomme og enkeltstående cavalettis. Ved opstilling af materiale skal der altid tages hensyn til dem der allerede rider. 
Som tilskuer bør man sørge for ikke at forstyrre undervisningen 
Vær aldrig på banen medmindre du har en funktion. Tilskuere bør som udgangspunkt opholde sig på tilskuerpladserne 
Trækning af hesten foregår ikke i ridehaller med flere ridende. Der henstilles til udendørs arealer eller tidspunkter, hvor man ikke generer de ridende
Hal 1:
Ingen longering eller løse heste
Ingen opsætning af spring (uden for undervisning)
Hallen er lukket når der er holdundervisning (se halplan)
Hal 2:
Her må der longeres, igen skal der tages hensyn hvis der er ridende til stede. Longering må ikke foregå hvis der er mere end to ekvipager i hallen
Her må opsættes spring 
Ingen løse heste
Hal 3:
Her må der longeres, igen skal der tages hensyn hvis der er ridende til stede. Der må ikke longeres hvis der er mere end to ekvipager i hallen
Her er det tilladt at have løse heste, dog altid under opsyn og aldrig sammen med ridende
Hallen er forbeholdt ridefysioterapien samt elevskolen (se halplan)
Stor fiberbane:
Ingen longering eller løse heste
Lille bane ud mod Flyvej:
Her må der longeres
Ingen løse heste

Terrænridning:
Elevhestene må aldrig rides alene i skoven, og kun efter aftale med den rideskoleansvarlige eller underviser 
Det er muligt at ride i skoven både ned forbi foldene, hvor man først krydser Travbanens speedbane og derefter travsporret, som går hele vejen rundt om skoven. Travhestene bruger speedbanen i begge retninger, men travsporret køres altid mod uret, så her vil mulighed for travheste altid komme fra venstre, når man rider ind i skoven 
Det er STRENGT FORBUDT, at ride på speedbanen samt på travsporret. Det er Travbanens ejendom, og svarer til, at de kommer med deres sulky og rider i vores haller. Så vis altid hensyn til travfolkene 
Man må også ride i skoven, hvis man følger travsporet mellem Bent Svendsen (det gule hus og selv travbanen, altså forbi rundellen bag ved hal 3 og så til venstre. Her skal man være opmærksom på, at travfolkene kan komme på sporet (de kører her med uret), så de vil altid køre ud fra Travbanen og dreje til højre, så vælger man denne vej i skoven, kan de komme bagfra på vej i skoven og forfra, hvis denne vej vælges hjem, men vejen er offentlig, så denne må vi gerne bruge 
Fortæl altid hvor du rider hen og ca. hvor længe. Mindst en person bør vide, hvor du er. Er du væk i længere tid, så husk at give besked til en, der bliver på rideskolen til du er tilbage igen 
Tag en tlf. med, bør kun bruges til nødopkald 
Vis altid hensyn til andre brugere af skoven. Husk, ikke alle er fortrolige med heste, nogle kan være decideret bange. Møder du andre i skoven, så passér i skridt og hold til højre. Det gælder også på ridestierne. Der må ikke rides på travbanens træningsspor eller stier mærket til cykling samt disc golf. 
Trailer og transport:
Passere du en travhest, når du ankommer/kører fra SKRK, så vent til de har passeret og kør meget stille
Som udefrakommende med hest, skal du parkere ved p-pladsen til venstre for indkørslen til rideskolen. Gårdspladsen foran hal 1 og 2 er kun til personbiler 
Du kan sadle op i laden til højre for indkørslen til rideskolen 
Private trailere skal parkeres bag ved stalden, parker tæt så flest mulige kan være der, hvis der ikke er plads, kan de til nøds parkeres ved p-pladsen til venstre for indkørslen til rideskolen. 
Der må ikke parkeres bag eller ved stalden uden trailer, parkering ved af og pålæsning er tilladt

Hunde:
Hunde er velkomne på Skive Rideklub, så længe de er i snor 
Personalet kan have deres hunde løse i forbindelse med morgenstald men skal være i snor kl. 12:00 
Husk at samle hundens efterladenskaber op og smid ud 

Alment:
Bær altid sikkerhedsgodkendt ridehjelm når du rider 
Vis altid hensyn og hjælp hinanden 
Husk godkendt sikkerhedsvest ved springning, krav for alle under 18 år. Tag også gerne vesten på i terrænet 
Vi anbefaler at voksne også bruger vest ved springning 
Husk biler og heste er en dårlig blanding. Så vær ekstra opmærksom når du rider over p-pladsen til og fra banen 
Husk bind aldrig træktov eller lignende om dig selv, hverken om hånd eller liv, hvis hesten er fastgjort til dette
Hav altid korrekt fodtøj på 
Rid aldrig i kondisko
Man bør aldrig løbe på rideskoler. Al omgang i og omkring stalde og haller foregår i gang 
DYT IKKE når du kører på rideskolens område og kør LANGSOMT. Heste bliver bange for pludselige lyde. Der kan være heste og børn rundt om alle hjørner
Mobning tolereres ikke

Fold:
Hav hesten i grime og træktov
Lukkes flere heste ud samtidig, så slip først når alle er klar. Hestenes hoveder skal vende mod hegnet før de slippes 
Husk ordentligt fodtøj, omgang foregår aldrig i klip-klapper, sandaler eller andre åbne sko 
Når du tager heste ind, vær gerne to sammen. Vær opmærksom på de andre heste og gå aldrig bag om en hest 
Er du utryg eller er det første gang så bed om hjælp når du skal have hest på/ind fra fold

Vores sponsorer