TRYK HER FOR AT HENTE SIKKERHEDSREGLEMENT I PDF

 

SIKKERHEDSREGLER
For at opnå den størst mulige sikkerhed i omgangen med hestene og rytterne imellem, og
for at rideskolen fremtræder pæn, ryddelig og sikker har ride klubben sammen med
rideskolen vedtaget følgende sikkerhedspolitik på 8 områder.
Sikkerhedspolitikken indeholder både krav og henstillinger.
Kravene skal altid følges, og henstillingerne bør for egen sikkerhedsmæssig skyld
efterleves.
 

Stalden:
– Alle heste skal altid være forsvarligt bundet på staldgangen, og under opsyn (Krav)
dvs. at står hesten på staldgangen skal den bære grime og være sat fast i BEGGE
sider med kæder eller træktov. Eneste undtagelse kan være ved
dyrlægeundersøgelser.
– Staldgangen skal være ryddet og der må ikke efterlades noget. Det betyder, at
dækkener, striglespande m.m. skal lægges pænt ind til siden, så det fylder mindst
muligt, mens du rider. Sadelvogne sættes ind i boksen og sadelknægte slås ned
(Krav)
– Alt skrald lægges i skraldespande m.m. inden du forlader stedet.
– Åbn dørene helt, når du trækker med heste. Dette for at hverken du eller hesten
bliver mast eller sidder fast.
– Gør dig bekendt med hvor opslag om forholdsreglerne ved brand er.
– Luk altid portene helt efter dig (Krav)
– Luk dit vindue om aftenen, medmindre personalet har givet lov til andet (krav)
– Når du færdes omkring heste, bør du ikke have høretelefoner i ørerne. Der kan
hurtigt ske noget, der kræver din opmærksomhed eller hjælp og man skal derfor
kunne få kontakt med dig
– Fej efter jer
 

Ridehus og ridebane:
– Fjern klatter INDEN du forlader ridehal eller ridebane (Krav). Der er ikke noget der
hedder dine eller mine hestepærer – Det er VORES :-)
– Rid altid venstre mod venstre og skridt til og af på hovslaget venstre volte (Krav) Så
ved I altid, hvor hinanden er, og I undgår nemmere situationer, hvor hestene
kommer for tæt.
– Bevar fokus på/omkring hesten (Krav) Stop aldrig på hovslag for at snakke, brug
midten eller rid væk fra banen. Brug af telefon bør begrænses, da det tager din
opmærksomhed. Rid aldrig med høretelefoner.
– Tag hensyn til dem der modtager undervisning. Orienter dig om hvad de skal så du
ikke er i vejen.
– Som tilskuer bør man sørge for IKKE at forstyrre undervisningen. Hold lydniveauet til
et minimum eller benyt vores rytterstue (Krav)
– Vær aldrig på banen med mindre du har en funktion. Tilskuere, mødre, familie,
veninder m.m. skal opholde sig på tilskuerpladserne
– Trækning af hesten foregår ikke i ridehaller med flere ridende (Krav). Der henstilles
til udendørs arealer eller tidspunkter, hvor man ikke generer de ridende
 

Terrænridning:
– Fortæl altid hvor du rider hen og ca. hvor længe (Krav) Mindst en person bør vide,
hvor du er. Er du væk i længere tid, så husk at give besked til en, der bliver på
rideskolen til du er tilbage igen.
– Tag en tlf. med (Krav). Brug den kun til nødopkald.
– Rid helst sammen med andre. Urolige og unge heste bør følges ad med en rolig hest.
– Vis altid hensyn til andre brugere af skoven. Husk, ikke alle er fortrolige med heste,
nogle kan være decideret bange. Møder du andre i skoven, så passér i skridt og hold
til højre. Det gælder også på ridestierne. (Krav)
 

Ridning i trafikken:
– Husk at følge de almindelige færdselsregler og DRF’s anbefaling for ridning i
trafikken. Gode råd og regler for ridning i trafikken, læs om det på Dansk Ride
Forbunds hjemmeside: https://www.rideforbund.dk//~/media/rideforbund/Klub
%20og%20bredde/Sikkerhed/FolderDRFtryk%202.ashx
 

Trailer og transport:
– Parker forsvarligt, trailer påsat bilen.
– Læs hesten i rigtig rækkefølge, en hest i venstre side. Hest op, bom bag hest og bind
hest.
– Husk handsker og forsvarlige sko, for din egen skyld.
– Placer dig rigtig, ikke bag hesten. Vær altid foran eller på siden af hesten, så den kan
se hvor du er.
– Af- og pålæsning af heste udefra foregår på parkering mellem den hvide lade og
huset (Krav) Opsadling kan foregå i laden.
– Trailere tilhørende pensionærer kan parkeres bag stalden op ad læbælte. Med max.
20 cm. mellem hver trailer (Krav)
 

Oprydning:
– Grebe, skovle m.m. skal på plads (Krav). De kan ødelægge et hesteben så meget, at
den aldrig kommer til at gå normalt igen.
– Efterladenskaber fra hesten fejes i boks eller køres ude med trillebør (Krav)
– Skrald skal i skraldespandene. En flyvende plasticpose kan skræmme en hest meget
(Krav)
– Husk at få alle dine ting i sadelrummet efter brug (Krav)
 

Rygning:
– Det er kun tilladt at ryge ved de 2 anviste rygeområder.
1 bag privat sadelrum og 1 udenfor mellem rytterstue og kravlegård (Krav)
– Der er askebægre på de anviste områder. Der må IKKE smides skodder på jorden
(Krav)
 

Hunde:
– Hunde er velkomne på Skive Rideklub, så længe de er i snor (Krav)
– Personalet kan have deres hunde løse i forbindelse med morgenstald men skal være
i snor kl. 12:00
– Husk at samle hundens efterladenskaber op og smid ud (Krav)
 

Alment:
– Bær altid godkendt ride hjelm til hest. (Krav)
– Vis altid hensyn.
– Husk godkendt sikkerhedsvest ved springning, krav for alle under 18 år. Tag også
gerne vesten på i terrænet.
– Vi anbefaler at voksne også bruge vest ved springning.
– Husk biler og heste er en dårlig blanding. Rid derfor ikke på p-pladser og tag ekstra
hensyn, hvis du rider på vej. Husk de almindelige færdselsregler gælder også for dig.
– Tag altid individuelle hensyn, vi kender selv både hest og rytter bedst. Lyt til hvad
der bliver sagt og tag dine egne forhåndsregler.
– Spil aldrig bedrevidende, spørg hellere en gang for meget. De ansatte og folk med
mere erfaring, vil altid gerne hjælpe dig. Har de ikke selv svaret på spørgsmålet, så
ved de hvem der har.
– Husk bind aldrig træktov eller lignende om dig selv, hverken om hånd eller liv, hvis
hesten er fastgjort til dette.
– Hav altid korrekt fodtøj på.
– Mobning tolereres ikke (Krav).
– Man bør aldrig løbe på rideskoler. Al omgang i og omkring stalde og haller foregår i
gang (Krav)
– DYT IKKE når du kører på rideskolens område. Heste bliver bange for pludselige lyde
(Krav)
– Kør langsomt (10-15 km/t) på rideskolens område. Der er heste og børn rundt alle
hjørner (Krav)
 

Fold:
– Hav hesten i grime og træktov. Hav bedst mulig styr på hesten.
– Lukkes flere heste ud samtidig, så slip først når alle er klar. Hestenes hoveder skal
vende mod hegnet.
– Husk ordentligt fodtøj. Det er dine tæer, og en brækket fod kan forhindres i mange
tilfælde.
– Når du tager heste ind, vær gerne to sammen. Vær opmærksom på de andre heste
og gå aldrig bag om en hest.
– Er du utryg eller er det første gang så bed om hjælp når du skal have hest på/ind fra
fold.
Gode råd til opsadling på rideskolen:
– Snak med hesten, så den ved du er der.
– Står du i boksen så bind hesten fast i træktov og grime.
– Stå på siden af hesten, når du renser hove, aldrig bag den.
– Læg sadlen på før trense.
– Gå aldrig fra en opsadlet hest, er du nødt til at forlade den, så få en anden til at
holde øje med den. Du kan altid få hjælp i stalden.
– Tag ekstra hensyn til de små, og hjælp dem gerne med deres spørgsmål.
– Stig altid op fra skamlen som anvist af ridelæreren.
– Fej efter jer (Krav)

Vores sponsorer