Tobaksrygning i Rytterstue, stald, foderrum, sadelrum, staklade, ridehaller og på høloft er strengt forbudt.

Undgå støjende tale og adfærd, som kan forstyrre undervisningen og hestene. Råben, løb og leg er derfor ikke tilladt i staldene, sadelrum, staklade og ridehaller.

Der må ikke springes uden opsyn/undervisning af én af klubbens faste undervisere. Der må dog rides over bomme eller enkeltstående cavalettis, hvis dette er uden gene for andre ridende. 

Der må ikke undervises af andre end de af klubben ansatte
ridelærere (kurser undtaget)

Ryddelighed
Det er medlemmernes pligt at opretholde orden i stald, sadelrum, haller og på arealerne , hvorfor følgende indskærpes:
• der må ikke henkastes papir, plastik, flasker og lign. Brug
skraldespandene.
• Opstaldningspladsen og staldgangen skal være ryddet for
striglekasser, sadler, hovedtøj, dækkener og lign.når ridningen er overstået. Efterladte ejendele kan konfiskeres af personalet og indløses mod betaling.
• Man har pligt til at feje staldgang og vaskeplads efter sig og stille redskaberne rengjort på plads.
• Sadeltøj, hovedtøj og bid skal være rengjort og hængt
reglementeret på plads efter brug.
• Rideklubbens foder, halm og hø må kun gives af det dertil
ansatte personale.
• Alle former for ekstra foder, som ejeren selv vil fodre med,
må ikke opbevares i foderrum, sadelrum eller stævneskab, men skal opbevares på i stakladen, hvor foder af hensyn til
rottebekæmpelse, skal opbevares i spande eller tønder med låg.

Longering og motionering i hallerne:

• Longering må kun finde sted i den lille ridehal. Dog kan
personalet undtagelsesvist longere en hest ad gangen i den store hal, når lille hal er optaget af handicapridning. Må kun finde sted om formiddagen og der skal tages hensyn til de medlemmer, der måtte ride i hallen.
• Longering må ikke foregå, hvis der er mere end 2 ekvipager i hallen. Hvis der er mere end 2 ekvipager og den store hal er ledig, opfordres ekvipagerne til at benytte den store hal. Kun hvis den store hal er optaget af springning, kursus eller lign. Kan longering ikke finde sted, hvis der er mere end 2 ekvipager i den lille ridehal.
• Motionering af løse heste/ponyer skal foregå under opsyn og kun i lille ridehal, og må kun være kortvarig. Må også kun finde sted når der ikke er andre ryttere i hallen.
• Skal man trække en hest/pony i ridehallen SKAL dette af
hensyn til sikkerheden altid foregå med trense.

Vores sponsorer